Terugblik Congres CentraM 2 november 2016

Op 2 november jl. spraken wij in de Rode Hoed in Amsterdam met alle aanwezigen over ervaringen rondom de aanpak van Schuldhulpverlening. Dankzij vele actieve bijdragen kan dit thema wellicht weer hoger geprioriteerd worden. Er zijn ervaringen en best practices gedeeld, knelpunten gemeld en er werd gesproken over oplossingen en alternatieven in aanpak. Wij hopen dat er onderling goede verbindingen…

Voorzitter Raad van Toezicht CentraM

Per 1 oktober is onze voorzitter van de Raad van Toezicht afgetreden. Wij danken Bea Irik voor alles wat zij voor CentraM heeft betekend en wensen haar veel succes en geluk toe voor de toekomst. Per 1 oktober is Wonah de Koningh de nieuwe voorzitter van de RvT. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe functie!  

Welzijn op Recept gestart!!

In Amsterdam Centrum kunnen bewoners, die een extra steuntje in de rug nodig hebben om aan activiteiten deel te nemen, vanaf nu terecht bij Welzijn op Recept. Welzijn op Recept is er voor bewoners die door allerlei omstandigheden niet makkelijk deelnemen aan activiteiten in hun buurt. Dit kan komen door fysieke beperkingen, angstgevoelens, somberheid, slapeloosheid etc.…

Evaluatie ‘Bijzondere doelgroepen met een Schuldhulpvraag’

Op 1 maart 2015 is het project ‘Bijzondere Doelgroepen met een Schuldhulpvraag’ van start gegaan. Doel: een nieuwe werkwijze en methodiek ontwikkelen om te komen tot minder uitval tijdens een schuldhulpverleningstraject en een gedegen aanpak van de armoedeproblematiek. Door het project te koppelen aan de projecten van het stedelijk verbeterprogramma Schuldhulpverlening, is een vliegwieleffect ontstaan…

Veilige Haven

De laatste maanden van 2015 heeft CentraM bijzondere zaken gebracht. Onder andere de stroom vluchtelingen, waarvan een aantal in Amsterdam is opgevangen. Onder hen zijn ook LHBT (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender)-ers. Veilige Haven, een voorziening van CentraM, biedt een aantal van hen ondersteuning. In de media was hiervoor veel aandacht. Onlangs brachten wij een nieuwsbrief uit…