Welzijn op Recept gestart!!

In Amsterdam Centrum kunnen bewoners, die een extra steuntje in de rug nodig hebben om aan activiteiten deel te nemen, vanaf nu terecht bij Welzijn op Recept. Welzijn op Recept is er voor bewoners die door allerlei omstandigheden niet makkelijk deelnemen aan activiteiten in hun buurt. Dit kan komen door fysieke beperkingen, angstgevoelens, somberheid, slapeloosheid etc.…