maatschappelijke-dienstverlening-amsterdam

De medewerkers van CentraM doen hun best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zo zijn dat u niet tevreden bent over deze hulp. Wij vinden het belangrijk om dat van u te horen.

Natuurlijk is het altijd het beste als u uw opmerking of klacht rechtstreeks bespreekt met uw hulpverlener. Zo kan een en ander snel worden opgelost en misverstanden worden voorkomen. Als dit niet lukt, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencoördinator van CentraM.

Dit kan via de post of per e-mail.

Postadres:
CentraM
T.a.v. de Klachtencoördinator
Kloveniersburgwal 43
1011 JW Amsterdam

Of per e-mail: klachten@CentraM.nl

Schrijf in uw brief de volgende informatie:

  • uw naam
  • adres, telefoonnummer en/of e-mailaders
  • datum van de gebeurtenis waarover uw klacht gaat
  • een omschrijving van de klacht.

Binnen 1 week ontvangt u een bevestiging van uw klacht; binnen 6 weken ontvangt u de beantwoording van uw klacht.

 

 

Indien u het volledige klachtenreglement wilt inzien, kunt u op onderstaande link klikken.

Klachtenreglement CentraM 2018