Bescherming van uw gegevens
In de gesprekken met hulpverleners gaat het vaak over persoonlijke, vertrouwelijke situaties, waarvan u niet graag wilt dat een ander die te weten komt. Om u goed te kunnen helpen, hebben wij deze persoonlijke gegevens wel nodig. Vanaf het eerste contact registreren wij deze gegevens en gaan hier zorgvuldig mee om.

Wij vinden het belangrijk om uw privacy te beschermen. Het is goed te weten dat wij van CentraM niet met anderen over u spreken, tenzij u daar schriftelijke toestemming voor geeft.
Wij volgen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Welke gegevens en waarom precies, kunt u lezen in ons uitgebreide privacy statement.


Met betrekking tot uw persoonlijke gegevens heeft u het:

 

De Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) stelt strenge eisen aan de manier waarop wij uw gegevens registreren. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt hier toezicht op. CentraM heeft een medewerker aangesteld die controleert op naleving van de AVG en is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldnummer FG004925.

 

Indien u het volledige privacyreglement wilt u zien, kunt u op onderstaande link klikken.

Privacy Statement