Informatie en maatregelen met betrekking tot Coronavirus

Update 15-10-20

 

CentraM is extra alert op besmetting door het Coronavirus. We volgen de ontwikkelingen op de voet en houden ons aan de adviezen van het RIVM en de GGD.

Wij blijven u helpen, ook in deze corona-tijd!

Voor vragen en hulp kunt u ons natuurlijk nog steeds bellen. Tussen 9.00 en 17.00 uur zijn we telefonisch bereikbaar.

Door Corona is onze dienstverlening aangepast. We kunnen telefonisch, via videobellen en e-mail contact met u hebben en gesprekken met u voeren.

Korte vragen kunnen meestal meteen. Voor andere vragen maken we graag een afspraak met u. We zoeken altijd samen naar een oplossing.

 

Al onze locaties zijn open, maar wel op afspraak. Klik hier voor onze locaties.

 

U kunt ons bellen of mailen:

Telefoon: 020 – 557 33 38
E-mail: info@centram.nl

 

Veiligheid voorop

Als u voor een afspraak naar ons toe komt:

 • vragen we naar uw gezondheid,
 • schrijven we uw naam en telefoonnummer op,
 • vragen we u een mondkapje te dragen.

 

We hebben de volgende maatregelen genomen:

 • Elke medewerker zorgt voor goede persoonlijke hygiëne (handen wassen, papieren zakdoekjes etc.).
 • We groeten u zonder de hand te schudden.
 • Onze hulpverleners dragen een mondkapje.
 • Ons kantoor wordt extra schoongehouden met een ontsmettend schoonmaakmiddel.
 • Er zijn spreekruimtes met voldoende afstand.
 • Medewerkers met neusverkoudheid, hoesten en/of koorts blijven thuis.

Wij vragen al onze cliënten:

 1. CentraM niet te bezoeken indien u klachten heeft zoals een verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
 2. Onze hulpverleners en vrijwilligers op afstand te groeten.
 3. Op onze locatie minimaal 1,5 meter afstand tot anderen te bewaren.
 4. Papieren waar mogelijk per post of e-mail naar ons te sturen.

Op onze locaties gelden corona-proof maatregelen en de basisregels van de overheid.

Op de site van het RIVM staat alle laatste informatie over het coronavirus:
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

 

Ons kantoor op Kloveniersburgwal 43 is open voor spoedsituaties. Wij vragen u eerst met ons te bellen.

Onder spoed verstaan wij:

 • Afsluiting energie, water en gas
 • Woningontruiming

Belt u in dit geval met 020 – 557 33 91.

Bij vragen over:

 • Geen leefgeld
 • Loonbeslag
 • Uitkering aanvragen of uitkering stopzetten

kunt u bellen met 020 – 557 33 38.

 

Heeft u te maken met een onveilige thuissituatie?

 • Bel met Veilig Thuis: 0800-2000  (24/7)
 • Denkt u aan zelfdoding: bel met 0900-0113
 • Directe nood? Neem contact op met de politie: 112

 

De volgende activiteiten gaan voorlopig niet door:

 • Financieel Cafés, Mantelzorgontmoetingen en het Alzheimer Trefpunt.

 

 

Information on the Corona virus

CentraM is committed to preventing the spread of the Corona virus.  We are following all developments closely and abiding by the advice of the RIVM and the GGD

 

We will continue to assist you! Also in this Corona-time.

Of course you can still call us for questions and assistence. We can be reached by phone between 9 a.m. and 5 p.m.

Our services have been adjusted by Corona. We contact you by phone, video calling and email.

Short questions can usually be answered immediately. For other questions, we would be happy to make an appointment with you. We always find a solution together.

Our locations are open for visitors, but only by appointment.


You can contact us by phone or email:

Safety first

If you have an appointment with us:

 • We ask you about your health
 • We write down your name and telephone number
 • We ask you to wear a mouth mask

 

We have implemented the following measures:

 • Each staff member is responsible for good personal hygiene (e.g. washing hands, using disposable tissues, etc.)
 • Staff members will greet clients without shaking hands.
 • Staff members wear a mouth mask
 • Offices will be regularly cleaned with disinfectants.
 • Conferencerooms with sufficient distance
 • Staff members with colds, cough or fever will stay home

We ask all our clients:

 1. Do NOT come to the office but contact us by telephone if you have symptoms such as a cold, cough, sore throat or fever.
 2. Greet our staff members at distance without physical contact.
 3. Maintain a distance of 1,5 meters with other persons in the office.
 4. When possible, send us documents by post or e-mail.

At our locations we applied corona-proof measures and the basic rules of the government.

 

You can find the most recent information on the Corona virus on the website of the RIVM:

https://www.rivm.nl/en/news/current-information-about-novel-coronavirus-covid-19

 

Our location Kloveniersburgwal 43 is open for urgent cases, however we ask you to call the office first.

For the following urgent cases:

 • Energy, water or gas have been shut off
 • Evictions

you can call us at 020 – 557 33 91.

 

For questions about:

 • Applying for or cancelling a benefit
 • No money for groceries
 • Garnishment of wages

please call 020 – 557 33 38.

 

Are you dealing with an unsafe situation at home?

 • Veilig Thuis: 0800-2000 (24/7)
 • Suicide: call 0900-0113
 • For an immidate emergency, contact the police: 112

 

The following activities have been cancelled until further notice:

 • All Financieel Cafés, Mantelzorgontmoetingen and the Alzheimer Trefpunt.