In onderstaand overzicht vindt u de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact opnemen via 020- 557 33 38.

Waarmee kan CentraM helpen?

CentraM is dè instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam Centrum.

CentraM biedt ondersteuning bij :

 • Het omgaan met geld /schulden.
 • Het zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis blijven wonen.
 • Problemen in relaties & veiligheid thuis (huiselijk geweld).

CentraM ondersteunt en verbindt bewoners en geeft informatie & advies. U kunt er zonder verwijzing terecht en is kosteloos.

Hoe kan ik me aanmelden voor hulp van CentraM?

U kunt zich op de volgende manieren aanmelden:

 • U kunt u bij onze pluspunten binnenlopen en u aanmelden. Klik hier voor tijden en locaties.
 • Telefonisch via telefoonnummer: 020-557 33 38

Heb ik een verwijzing nodig?

Nee, u heeft geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist om hulp te krijgen bij CentraM.

Kan ik ook bij CentraM terecht zonder een afspraak te maken?

Hulp bij CentraM is gratis voor inwoners van stadsdeel Amsterdam Centrum. U kunt bij onze pluspunten zonder afspraak binnenlopen.

Voor adressen en openingstijden van de pluspunten, klik hier.

Met welke problemen kunt u terecht bij CentraM

U kunt voor uiteenlopende onderwerpen bij CentraM terecht.

Enkele voorbeelden waarmee u bij ons terecht kunt:

 • U heeft financiële problemen / schulden
 • U heeft geen overzicht meer in uw geldzaken en administratie
 • Op uw werk loopt het niet goed
 • U heeft een conflict
 • Bij instanties krijgt u niet voor elkaar wat u zou willen
 • U zit niet lekker in uw vel
 • U heeft moeilijkheden in uw relatie
 • Er is bij u sprake van huiselijk geweld
 • U worstelt met lesbische-, homo-, biseksuele- of transgender gevoelens
 • U wilt ondersteuning bij de verwerking van een verlies
 • U wilt hulp/ondersteuning bij het zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen

Met vragen hierover maar ook andere onderwerpen, kunt u bij CentraM terecht.

Kan iedereen zich aanmelden?

Alle inwoners van stadsdeel Amsterdam Centrum kunnen zich aanmelden voor hulp.

Wat kost hulp bij CentraM?

Hulp bij CentraM is gratis voor inwoners van stadsdeel Amsterdam Centrum.

Hoe gaan jullie met mijn gegevens om?

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gesprekken die u heeft met onze medewerkers zijn vertrouwelijk. Onze hulpverleners hebben een beroepsgeheim.

Voor meer informatie: klik hier

Ik heb een klacht. Wat kan ik doen?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Hier kunt u lezen hoe u uw klachten kenbaar kunt maken en hoe wij met uw klacht omgaan.

Ik hoorde dat het buurtteam geen langdurige ondersteuning biedt, klopt dat?

Sommige ambulant ondersteuners spreken het misverstand uit dat het buurtteam geen langdurige ondersteuning gaat bieden en altijd alleen maar tijdelijke trajecten doet.

Casus: De ambulant ondersteuner komt al ruim vier jaar bij deze cliënt: een mevrouw met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Hij heeft de angst dat, wanneer hij cliënt aan het Buurtteam overdraagt, de ondersteuning afgebouwd gaat worden en mevrouw het met haar eigen netwerk en inzet van de sociale basis zelf moet zien te redden. Klopt dit?


Dit is niet het geval. Het buurtteam is er óók voor de mensen die langdurige ondersteuning nodig hebben en kijkt altijd op maar waar iemand het beste mee geholpen is.

Moet elke buurtteam-medewerkers straks hetzelfde werk doen?

De belangrijkste bestaansreden van het buurtteam is dat een Amsterdammer bij binnenkomst meteen goed geholpen wordt. Een van de werkwijzen die daar aan bijdraagt is dat, bijvoorbeeld, een buurtteam-medewerker een aantal uur per week de frontoffice bemenst. Zo worden Amsterdammers meteen goed geholpen; door iemand die inhoudelijk kennis heeft van de mogelijkheden.

 

Gaandeweg is, onterecht, het idee ontstaan dat toekomstig buurtteam-medewerkers allemaal, volgens een gelijke verdeling, een aantal uur frontoffice, backoffice en inhoudelijke caseload krijgen. En dat daar verder geen ruimte in zit.

 

Ook dat is, je raadt het al, niet het geval! In geen enkele organisatie doet iedere medewerker exact hetzelfde en dat zal ook bij het buurtteam niet anders zijn. Het is belangrijk dat er ruimte is voor ieders talent en wat iemand leuk vindt om te doen.

We gaan samen kijken hoe ieders talent binnen het buurtteam ingezet kan worden. Ben je bijvoorbeeld goed in complexe, langdurige zorg? Dan willen we juist dat talent op de juiste plek inzetten. Alleen zo kunnen we iedere doelgroep de beste zorg bieden.

Moet ik echt in één keer al mijn klanten loslaten op 1 april?

We horen de bezorgdheid dat er geen enkele ruimte is voor maatwerk. En dat iedere ambulant ondersteuner, alle klanten die hij/zij heeft die niet in de buurt wonen waar zij buurtteam-medewerker worden, per 1 april direct over moet dragen.

 

Casus: Een ambulant ondersteuner biedt die nu ondersteuning aan een terminale vrouw die kanker heeft. Als zij op 1 april nog ondersteuning ontvangt, dan is er ruimte om dat van haar vaste ambulant ondersteuner te blijven krijgen.

 

Het zal nooit gebeuren dat een terminaal persoon in de allerlaatste periode van zijn of haar leven, ineens een nieuwe ondersteuner krijgt vanwege de overgang naar het buurtteam.

Mag ik alleen klanten in de buurt hebben?

Nee, in de overgangsperiode is het niet erg als je klanten uit andere buurten hebt, we gaan geen harde overdracht doen.

Hoe wordt er samengewerkt met de sociale basis?

Er wordt een plan van aanpak gemaakt met de formele en informele organisaties uit de buurt, dit zijn gelijkwaardige partners van ons. We willen elkaar makkelijk kunnen vinden om onder andere signalen actief over te dragen en uit te wisselen.  

Krijg ik één contactpersoon? (vraag van een huisarts)

Nee maar dat is niet erg. De kracht zit in een stevige frontoffice die dit kan opvangen. In sommige gevallen kan een uitzondering gemaakt worden.

Hoe stellen jullie teams samen en wie zitten er in het team?

We kijken naar een mix van doelgroepen en de continuïteit van zorg. Het team moet een goede afspiegeling van de buurt worden.

Hoe zit het met de arbeidsvoorwaarden, wat betekent de overgang van de onderneming?

Het uitgangspunt is dat als iemand over gaat naar het buurtteam hij/zij dezelfde overgang heeft van rechten en dezelfde arbeidsovereenkomst. We gaan kijken in de CAO welke schaal hierbij past.

Wat is het tijdspad, wanneer is wat?

Uiterlijk 1 januari hebben we alle plannen af en begint de implementatie. De eerste maanden daarna worden gebruikt voor teambuilding.

Hoe gaat de samenwerking met de specialistische zorg?

Het zijn belangrijke partners dus er is een goede keten nodig. We kunnen ze inzetten voor consultatie en we zullen goede afspraken met elkaar maken. Bij een complexe casus kan iemand van de specialistische zorg erbij gehaald worden.

Wat gebeurt er met het netwerk van de wijktafel?

Die gaan we voortzetten. Sander gaat een voorstel maken over hoe dit er in 2021 uit zal zien.

Er zijn 5 partijen: kan ik nog met de andere organisaties samenwerken die niet in de buurtteams zitten?

Natuurlijk. De samenwerkingspartners blijven bestaan, als ze een gunning hebben. De specialistische schil en sociale basis zullen blijven bestaan. Op 8 december horen we welke partijen dat zijn.

Hoe komt de hulpzoekende zo snel mogelijk terecht bij de hulpverlener. En hoe raken er geen doelgroepen buiten de boot?

Er is een frontoffice die van 09:00 tot 17:00 uur beschikbaar is. En ook online bereikbaarheid. Bij de Frontoffice is het de bedoeling dat de hulpvraag of meteen kan worden opgelost, of dat er een afspraak gemaakt wordt met een buurtteammedewerker om verder praten over de hulpvraag.

We hebben al zo vaak met veranderingen te maken gehad. Hoe voorkom je dat de bezuiniging afgewenteld worden op de zwaardere cliënten? En hoe centraal komt de vraag van de cliënt nou eigenlijk te staan?

We hebben te maken met een toenemende hulpvraag en moeten het doen met hetzelfde/minder geld. Het uitgangspunt is niet minder leveren, maar misschien ook op een andere manier leveren? We zijn gestart met een casuïstiek pilot: in deze methodiek stellen we de klant wel echt centraal. Ralf, die hierbij betrokken is geweest noemt dat hij ziet dat ze elkaar scherp houden tijdens zo’n casusbespreking en niet direct oplossingen vinden. Hij ervaart dat de klant echt het uitgangspunt is. Er wordt beaamt dat het ook een financiële uitdaging is. Jolanda geeft aan dat het niet zozeer een bezuiniging betreft, maar dat het budget niet meegroeit.

Hoe blijf je elkaar vinden? Informeel, formeel, buurtteam?

Wat goed werkt, blijft. We gaan vooral kijken: hoe borg je de samenwerking die er nu al is? Daarnaast willen we per buurt kijken: wat speelt hier? Welke organisaties zijn actief? Deze willen we dan betrekken en samen elkaar versterken. Er zijn allerlei netwerken rondom bepaalde doelgroepen. Deze netwerken zullen blijven bestaan, maar we moeten wel een nieuwe manier vinden om dit te blijven doen.

Als buurtteam krijg je een budget mee, waar je bijvoorbeeld ambulant begeleiders mee kunt inzetten. Kan het zo zijn dat het geld op raakt?

We gaan ons best doen om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt. Maar we weten ook niet hoe dit gaat. Je gaat samenwerken rond klanten. Misschien is er een tijdje gespecialiseerde zorg nodig of alleen expertise. Het blijft goed monitoren en signaleren. Of alles kan in het budget dat we meekrijgen, kunnen we nu niet zeggen. De kanteling is bedoeld om juist mensen beter te bedienen.

Hoe gaan jullie om met crisis?

We zijn hierover in gesprek met de gemeente. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de vragen zo integraal mogelijk blijft? Het idee is dat de zorg zo dichtbij mogelijk bij de bewoner is. In de frontoffice wordt heel erg geïnvesteerd. We willen daarin heel veel kwaliteit. Hier mag je ons ook op afrekenen.

Wat is de meerwaarde van het buurtteam voor de Amsterdammer?

Wat we hopen is dat de meerwaarde is dat er minder doorverwijzing hoeft plaats te vinden. Dat je veel kunt bieden uit een organisatie. Dat je meer integraal een antwoord kan formuleren op de vraag van de klant. Dat je ook meer kan inzoomen op activeren/verbinding. We hopen op een goede, of zelfs betere samenwerking met de specialistische schil en informeel. Hierdoor worden het aantal kastjes en muren verkleind.

Hoe gaan jullie het samenwerken vormgeven met de organisaties die niet in de buurtteams zitten?

We willen andere partijen betrekken om casuïstiek te bespreken. Als we
ons zorgen maken over bijvoorbeeld de blinde mensen in centrum, hier de betrokken partijen bij betrekken. Daarbij wel belangrijk om te weten: het informele platform blijft als geheel bestaan.

Er wordt beslag gelegd op mijn inkomen of bankrekening. Wat kan ik doen?

Beslagleggen mag volgens de wet. Maar de schuldeiser of deurwaarder moet zich wel aan regels houden.
Na de rechtszitting en het vonnis (de uitspraak) wordt u door de deurwaarder gevraagd een formulier in te vullen: ‘Inkomsten en uitgaven’. Vul dit altijd in! Doet u dit niet, dan wordt er te hoog beslag gelegd. Er wordt dan bijvoorbeeld geen rekening gehouden met uw woonlasten en zorgpremie.

Wat doe ik als de deurwaarder of schuldeiser al beslag op mijn inkomen heeft gelegd?

 • Geef uw inkomsten en uitgaven en gezinssituatie door als u dit eerder niet heeft gedaan. Voorbeeldbrieven vindt u op de website schuldinfo of de website zelf je schulden regelen
 • Als de schuldeiser of deurwaarder niets wil doen, te veel beslag legt en u niet kunt rondkomen, maak dan een afspraak met de sociaal raadslieden of schuldhulpverlening.

Waarom zegt de deurwaarder dat ze gaan verkopen terwijl ze dit toch niet doen?

Zij proberen u onder druk te zetten, maar een verkoop kost de deurwaarder meestal meer geld dan het oplevert. Het komt ook voor dat er gedreigd wordt met verkoop terwijl er nog niet eens een vonnis van de rechter is. Dan loop de deurwaarder of incassobureau ver vooruit op de zaken. Er moet eerst een vonnis zijn van de rechter, daarna moer beslag zijn gelegd op uw spullen en dan pas kan een deurwaarder dreigen met verkoop.

Mijn spullen worden verkocht. Wat nu?

Wij zullen u meestal adviseren geen regeling af te spreken als u daar geen geld voor heeft of als u al aflost aan andere, dreigende schulden. Als uw spullen niet veel waarde hebben, gaat een verkoop vaak niet door. In het uiterste geval kunt u een toch voorstel doen Wij zullen u meestal adviseren geen regeling af te spreken als u daar geen geld voor heeft of als u al aflost aan andere, dreigende schulden. Als uw spullen niet veel waarde hebben, gaat een verkoop vaak niet door. Ook al zegt de schuldeiser van wel.maar let goed op dat dat u daardoor niet weer in andere betalingsproblemen komt of geen geld overhoudt om te eten. U kunt ook familie of kennissen vragen op de openbare verkoop, de veiling, te bieden. Als de verkoop ondanks alles toch doorgaat.

Schuldeisers brengen veel extra kosten in rekening. Mag dat wel?

Ja, dat mag, maar daar zijn wel regels voor. Zie de website schuldinfo voor meer informatie.

Hoe kan ik het beste contact opnemen met mijn schuldeisers?

 • Bellen of mailen, mailen is het goedkoopst.
 • Brieven sturen. Voorbeeldbrieven vindt u op de website schuldinfo of de website zelfjeschuldenregelen
 • Geef de schuldeiser informatie over uw inkomsten en uitgaven.
 • Heeft u beslag op uw inkomen? Geef dit door!
 • Leg altijd uit waarom u niet kunt betalen!

De schuldeiser wijst mijn betalingsvoorstel af. Wat nu?

 • Los alleen af wat u kunt missen.
 • Beter minder aflossen zonder toestemming, dan iets afspreken wat u niet kunt betalen! Door te betalen toont u uw goede wil. De schuldeiser zal uw betaling niet terugstorten en uw schuld wordt minder.

Stoppen de brieven van schuldeisers, incasso's en deurwaarders als ik mij bij CentraM heb aangemeld voor schuldhulpverlening?

Laat schuldeisers weten dat u schuldhulpverlening heeft aangevraagd. Schulddienstverlening van CentraM neemt geen contact op met uw schuldeisers. Wij verwachten dat u zelf contact onderhoudt met uw schuldeisers. Dit is heel belangrijk om te doen. Wanneer er een crisis is, als per brief een ontruiming wordt aangekondigd op een bepaalde datum of afsluiting energie of water, kan schulddienstverlening na overleg met u contact opnemen met die schuldeisers. Voor een schuldenregeling met alle schuldeisers zal de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam (GKA) contact opnemen met alle schuldeisers. Daarvoor is nodig dat u in samenwerking met schulddienstverlening een volledige en goede aanvraag indient bij de GKA.

Zijn mijn kinderen verplicht om kostgeld te betalen?

Of uw meerderjarige kinderen kostgeld moeten betalen hangt af van uw eigen situatie en vooral uw inkomsten en uitgaven. Het gaat om de noodzaak dat uw kinderen bijdragen door kostgeld te betalen. Als u te weinig geld overhoudt om de huur te betalen of de energierekening, zullen uw kinderen tenslotte daar ook mee te maken krijgen. Dan komen zij mee op straat te staan of in de kou na afsluiting van gas en licht.
Kinderen vanaf 18 jaar moeten zelf telefoonkosten en hun zorgpremie betalen. Als zij niet studeren, maar werken, moeten zij vaak meer betalen. Als u door de inkomsten van uw kinderen minder huurtoeslag of inkomen krijgt, moeten uw kinderen dit compenseren. U moet de ruimte hebben om voor uw vaste lasten en schuldaflossingen. Kijk op de website van het Nibud hoeveel kostgeld uw kind moet betalen.

Ben ik verplicht om te gaan werken?

Ja, in principe wel. Solliciteer dus gauw!

Er zijn wel een paar uitzonderingen:

 • Arbeidsongeschiktheid
 • U hoeft van DWI even niet te werken. Let op: bij een schuldsanering gelden soms andere eisen.

Moet ik verplicht onder budgetbeheer?

In sommige gevallen wel.
Bijvoorbeeld:

 • U heeft schulden in de vaste lasten
 • U heeft eerder een schuldsanering gehad

Moet ik mijn auto/scooter verplicht verkopen?

Ja. Tenzij:

 • u zonder auto uw werkzaamheden niet kunt uitvoeren of
 • Als er een medische noodzaak is waarvoor een CIZ-indicatie is afgegeven. Deze CIZ-indicatie kunt u aanvragen bij de MO-groep.
 • Wanneer u een inkomen op bijstandsniveau is het uitgangspunt dat een auto financieel niet mogelijk is, ook als u een indicatie heeft..

Iemand staat bij mij ingeschreven, maar woont niet bij mij. Is dit een probleem?

Dat hangt af van de oplossing die voor uw schulden mogelijk is. Overleg dit dus altijd.

Ik heb alleen een postadres in Amsterdam Centrum. Is dit een probleem?

Dat hangt af van de oplossing die voor uw schulden mogelijk is. Overleg dit dus altijd.

Ik heb boetes bij Justitie. Kan ik dan geholpen worden?

Ja, maar het soort boete bepaalt of en wanneer u in aanmerking komt voor een schuldsanering.

Ik heb een fraudeschuld. Kan ik geholpen worden?

Ja, maar het helpt als u alvast aflost. Het kan wel zijn dat u nog niet in aanmerking kunt komen voor een schuldsanering.

Ik kan mijn vaste lasten niet betalen, is dit een probleem?

Ja.

 • Betaal altijd eerst uw vaste lasten
 • Los af aan schulden in de vaste lasten
 • De verhuurder kan u uit uw huis zetten. De energieleverancier kan u afsluiten van gas en elektra. Ander schuldeisers kunnen dat niet. Het betalen van de vaste lasten heeft daarom altijd voorrang.

Ik heb een roodstand op mijn bankrekening, is dit een probleem?

Dat kan een probleem zijn, want roodstand is een schuld. De bank kan uw bankrekening altijd blokkeren wanneer te lang rood blijft staan. Dan kunt u geen geld meer opnemen en de vaste lasten niet meer betalen.

Tot € 500 roodstand levert meestal geen problemen op wanneer u op tijd weer positief kunt staan. Geen schuld is altijd beter.

Wanneer kan ik een schuldsanering aanvragen bij de kredietbank?

Dit is per persoon verschillend en hangt af van:

 • Uw inkomsten en uitgaven
 • Hoe u met uw geld omgaat
 • Uw woon- en gezinssituatie
 • Uw schuldenpakket
 • De oorzaak van uw schulden

Hoe lang duurt mijn traject bij schuldhulpverlening?

Dit is per persoon verschillend en hangt af van:

 • Uw inkomsten en uitgaven
 • Hoe u met uw geld omgaat
 • Uw woon- en gezinssituatie
 • Uw schuldenpakket
 • De oorzaak van uw schulden
 • De mogelijkheden die u heeft de schulden op te lossen

Wat is het gevolg van de 'Wet gemeentelijke schuldhulpverlening' (Wgs)?

 • Als gevolg van de invoering Wgs, moet u voortaan bij de gemeente een officiële aanvraag tot schuldhulpverlening doen. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u bezwaar (en vervolgens eventueel beroep) aantekenen.
 • Als u zich aanmeldt voor schuldhulpverlening, helpen wij u met de aanvraag. U hoeft de aanvraag dus niet bij uw eerste afspraak al in te dienen.
 • Meer informatie over de Wgs vindt u op de website overheid.nl en op de website van de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

Goed om te weten! Informatie over schulden en schuldhulpverlening

 1. Stichting CentraM is geen geldschieter of bank: het Bureau Schuldhulp neemt de schulden niet van u over.
 2. Tijdens de schuldhulpverlening mag u geen nieuwe schulden maken. U mag ook niet de ruimte in een krediet (denk hierbij ook aan roodstand), creditcard of postorderbedrijf gebruiken.
 3. U moet altijd de vaste lasten, huur, energie, water en ziektekostenverzekering blijven betalen! Dit gaat voor alles.
 4. Als u automatische incasso’s heeft moet u er voor zorgen dat er voldoende inkomen op de rekening staat
 5. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het ontvangen en lezen van uw post.
 6. Een auto is een belemmering voor de schuldhulpverlening. U moet de auto verkopen behalve als u hem nodig heeft voor uw werk (daarvan heeft u een verklaring nodig van de werkgever en de afstand moet meer dan 10 km bedragen tussen woon/werkverkeer en OV is niet mogelijk of duurder) of in sommige gevallen als u een medische verklaring heeft.
 7. CJIB boetes en fraudevorderingen kunnen een belemmering zijn voor de schuldhulpverlening.
 8. Als u eerder een saneringskrediet hebt gehad is inkomensbeheer een voorwaarde om opnieuw te kunnen worden geholpen.
 9. Soms kunnen schulden verjaren. Als een schuldeiser 5 jaar lang niets heeft ondernomen om de schuld te incasseren is een schuld verjaard.
 10. Schuldeisers kunnen beslag leggen op loon of uitkering. De beslaglegger moet rekening houden met de beslagvrije voet. Dat is een vast bedrag dat u altijd per maand mag houden, zodat u uw vaste lasten kunt blijven betalen.
 11. De hoogte van de beslagvrije voet hangt af van uw gezinssamenstelling en de hoogte van woon- en ziektekosten. Het is verstandig om de hoogte van de beslagvrije voet te laten controleren door bijvoorbeeld sociaal raadslieden.
 12. Veel mensen denken dat elke deurwaarder ze uit huis kan zetten. Dit is niet het geval. Alleen de verhuurder kan de rechter vragen u te ontruimen. Hij kan dat alleen doen bij een huurachterstand of overlast. De verhuurder moet dus ook altijd eerst naar de rechter, u krijgt daarvoor een dagvaarding. Overleg altijd hoe u hier het beste op kunt reageren. Soms houdt de rechter rekening met uw omstandigheden en wordt uitstel verleend. Als u niet reageert wordt in het vonnis de ontruimingseis in de meeste gevallen toegewezen en kan de ontruimingsprocedure in gang gezet worden.
 13. Verkoop van de inboedel gebeurt nooit zomaar. Hiervoor is eerst een rechterlijk vonnis nodig. De deurwaarder maakt een lijst van uw eigendommen in huis en legt daarop beslag. De spullen blijven daarna gewoon thuis staan maar u mag ze niet meer weghalen. De deurwaarder kan later overgaan tot openbare verkoop van de spullen, daarvan krijgt u altijd eerst bericht. U moet wel altijd thuis zijn als de deurwaarder zijn bezoek aankondigt voor beslag of verkoop. Anders loopt u het risico dat de politie uw deur openbreekt.
 14. De deurwaarder kan alleen beslag leggen op uw eigen inboedel. Woont u bij iemand in, en die ander kan aantonen dat de spullen in huis van hem of haar zijn, dan kan daar geen beslag op worden gelegd.

Wat kan ik doen bij Stichting CentraM / welk vrijwilligerswerk is er?

Bij CentraM zijn veel projecten waarbij vrijwilligers actief zijn. Voor meer informatie kunt u:

 • De website lezen onder het kopje: vrijwilligers en vrijwilligersvacatures;
 • Bellen naar CentraM via 020-5573333;
 • Een mailtje sturen met uw vraag naar info@CentraM.nl.

Hoe kan ik mij aanmelden voor vrijwilligerswerk?

U meldt zich aan als vrijwilliger door een mail te sturen naar: info@centram.nl

Wanneer kan ik beginnen / wat zijn de volgende stappen?

Na de aanmelding wordt er binnen 2 weken contact met u opgenomen, om een afspraak te maken.

Moet je als vrijwilliger, goed Nederlands kunnen spreken?

Ja, het is belangrijk dat u goed verstaanbaar bent in het Nederlands.

Heb ik een van Verklaring Omtrent het Gedrag nodig als vrijwilliger bij CentraM?

Ja, CentraM vraagt aan al haar medewerkers en vrijwilligers om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).

Krijg ik een contract bij CentraM?

Wanneer je begint als vrijwilliger bij CentraM, krijg je een vrijwilligersovereenkomst.

Moet ik als vrijwilliger voor CentraM in Amsterdam Centrum wonen?

Bij voorkeur wonen onze vrijwilligers in Amsterdam Centrum. Mocht u buiten Amsterdam Centrum wonen en genoegen nemen met de onkostenvergoeding die geldt binnen Amsterdam Centrum, dan is dat een persoonlijke keuze.

Krijg ik een onkostenvergoeding?

Ja. U ontvangt een onkostenvergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. Maakt u meer noodzakelijke onkosten, dan worden deze, in overleg met de begeleider, vergoed.

Is er een verzekering?

Gedurende de tijd dat u als vrijwilliger werkzaam bent voor CentraM geldt de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering van CentraM, echter als u een eigen Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering heeft, gaat deze voor.

Stichting CentraM heeft voor de vrijwilligers een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.

Kan ik als vrijwilliger vrij nemen omdat ik op vakantie ga?

Ja, dat kan.
Vrijwilligerswerk is niet verplicht maar ook niet vrijblijvend. In overleg met uw begeleider kunt u afspraken maken over vakanties.

Kan ik bij meerdere projecten aan de slag?

Ja, dat kan. Vaak is het prettig om eerst bij 1 project te beginnen.
Wanneer u eenmaal gestart bent, kunt u zich ook voor een ander project opgeven.

Kan ik van project wisselen bij CentraM?

Ja, dat kan.
In overleg met uw begeleider kunt u binnen CentraM veranderen van project.

Kan ik stoppen met het vrijwilligerswerk bij CentraM?

Uiteraard kunt u stoppen met het vrijwilligerswerk. Wij houden in principe een opzegtermijn van 2 maanden aan.