Heeft u een beslissing gekregen van een instelling? Bijvoorbeeld van de Belastingdienst, WPI of IND? En bent u het niet eens met die beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. U schrijft dan een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. Wij helpen u graag.

Kom langs bij een van de Huizen van de Buurt van CentraM. Klik hier.