Heeft u geen overzicht over uw geldzaken? Wij helpen u overzicht te krijgen. U krijgt bezoek van een vrijwilliger die daarvoor is opgeleid. Hij of zij helpt u:

  • Uw post per onderwerp te verdelen.
  • Uw post bij te houden.
  • Formulieren in te vullen.
  • Automatische betalingen te regelen.
  • Toeslagen aan te vragen bij de Belastingdienst. Bijvoorbeeld zorgtoeslag. Of huurtoeslag.
  • Bijzondere bijstand aan te vragen.

Langzaam krijgt u weer overzicht. Daarna kunt u zelf verder.

Kom langs bij een van de Huizen van de Buurt van CentraM. Klik hier.