CentraM biedt hulp als het even niet meer gaat. Samen met u lossen we problemen op.
Iedereen heeft wel eens te maken met problemen. Vaak helpt het als u erover praat met familie of vrienden. Maar soms gaat dat niet. In zo’n geval  is steun van een vertrouwd persoon prettig. Iemand die goed de weg kent in onze ingewikkelde samenleving. CentraM gaat uit van uw eigen kracht en zoekt samen met u naar oplossingen.
CentraM biedt informatie & advies, ondersteuning en cursussen aan bewoners in Amsterdam Centrum. U kunt er zonder verwijzing terecht en is kosteloos.
CentraM biedt ondersteuning bij:

Over CentraM

CentraM is ontstaan uit De Blankenberg Stichting, de oudste niet-kerkelijke instelling voor armoedebestrijding in Nederland (sinds 1871). De solidariteit met de armsten in de samenleving die de heer Blankenberg en zijn vrienden dreef inspireert CentraM nog steeds.

De dienstverleners van CentraM:

  • Kennen de Amsterdamse samenleving in al haar facetten.
  • Zijn hoog opgeleid, deskundig, vasthoudend en solidair met hun cliënt.
  • Zijn in staat over de grenzen van hun eigen vakgebied te kijken.
  • Zijn altijd op zoek naar nieuwe vormen van dienstverlening om de cliënt nog beter te kunnen ondersteunen.

CentraM werkt vanuit de volgende uitgangspunten:

Grip op geld (Geld en Schulden)
Bij veel Amsterdammers die in problemen raken, speelt geld een rol. In veel gevallen is er geld tekort, maar vaker nog hebben mensen geen grip meer op hun financiële situatie. Met schulddienstverlening, budgetadvies en -informatie helpt CentraM hen die grip terug te krijgen.

Eigen kracht
Bij de aanpak van problemen gaan we uit van wat burgers wél kunnen: iedereen heeft eigen kracht om op voort te bouwen. Samen gaan we actief op zoek.

Meedoen
Iedereen kan meedoen in onze samenleving.
Met bijvoorbeeld mantelzorgondersteuning, bestrijding van eenzaamheid en trajectbegeleiding inburgering stimuleert CentraM deelname aan de samenleving.

CentraM is volop actief in de wijken en ziet het als haar belangrijkste taak om vroegtijdig problemen te signaleren, mensen in de wijken te verbinden en samen met hen problemen op te lossen.