Bestuur en Raad van Toezicht

CentraM wordt aangestuurd door de bestuurder in de persoon van mevrouw C.E. de Wit. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit vier personen:

  • Mevrouw A.E.M. Kuyper, voorzitter Raad van Toezicht
  • De heer E.A.F. Buning, lid Raad van Toezicht
  • De heer K. Taneja, lid Raad van Toezicht
  • Mevrouw G. Schaafsma, lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht komt ten minste vijf keer per jaar bij elkaar.

De Raad van Toezicht volgt de Good Governance regels die betrekking hebben op de zorgsector. De raad heeft zowel een Auditcommissie als een Commissie HRM en Kwaliteit ingesteld.