Cliënten zijn heel erg belangrijk voor CentraM.
De vraag van de cliënt staat centraal in bijna alles wat we doen.

Cliëntenparticipatie in de vorm van een cliëntenraad helpt ons hierbij. De cliëntenraad informeert en luistert naar cliënten en signaleert en adviseert over wat niet goed gaat, of beter kan.

De cliëntenraad heeft voor de periode van 2016-2019 een werkplan gemaakt. klik hier om deze te lezen.

Wilt u meer informatie over de cliëntenraad? Of contact met hen? Stuurt u dan een e-mail naar info@clientenraadcentram.nl

De cliëntenraad zoekt nieuwe leden!! Interesse? Klik hier voor meer informatie.