Disclaimer

Op de website van CentraM Maatschappelijke Dienstverlening krijgen bezoekers informatie aangeboden over diensten van CentraM en daaraan gerelateerde onderwerpen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden of typefouten bevatten

CentraM kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de website en staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Zij aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren, noch garandeert CentraM dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.  Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Privacy

CentraM vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt CentraM volgens de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens die via deze website aan CentraM worden verstrekt, worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Indien de verstrekker van de persoonlijke gegevens dat heeft aangegeven, worden deze gegevens niet gebruikt voor het versturen van informatie over producten en diensten van CentraM.

Website

De website van CentraM kunt u anoniem raadplegen. CentraM is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Natuurlijk zijn we wel geïnteresseerd in de normale statistische gegevens die van belang zijn voor de verbetering van de functionaliteit van de website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers, de stille en drukke uren en dergelijke. Om de faciliteiten en de functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden wij hier ook bij met welk type browser de webpagina wordt benaderd.